Reforma Fiscal: Mòduls per uns pocs

Smartphone und Stift auf Tabelle

Reforma Fiscal: El 1 gener 2016 entrarà en vigor la modificació del règim d’estimació objectiva que exclourà alguns contribuents d’aquest règim. Es rebaixa el llindar d’exclusió, de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos, i de 300.000 a 150.000 euros de despeses, i per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, 250.000 euros. També s’exclouen altres activitats,

Continuar llegint »

Calendari 2016

calendario

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016 L’any 2016 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals, cap d’elles recuperables. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2016 les següents: 1 de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 25 de març (Divendres Sant), 28 de març

Continuar llegint »