Reforma Fiscal: Mòduls per uns pocs

Smartphone und Stift auf Tabelle

Reforma Fiscal: El 1 gener 2016 entrarà en vigor la modificació del règim d’estimació objectiva que exclourà alguns contribuents d’aquest règim.

Es rebaixa el llindar d’exclusió, de 450.000 a 150.000 euros d’ingressos, i de 300.000 a 150.000 euros de despeses, i per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, 250.000 euros.

També s’exclouen altres activitats, totes aquelles que facturin més de 75.000euros a empreses o professionals.

Queden excloses les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%.

Compartir la notícia