El TS reconeix el dret d’una àvia a visitar els seus nétes, tot i la pèssima relació que manté amb els pares

abuelos-y-disciplina-2

El TS ha confirmat el dret d’una àvia a reunir dues hores al mes amb els seus néts, en un punt de trobada familiar, tot i la pèssima relació existent amb els pares dels menors.

Així ho ha declarat la Sala Civil del Tribunal Suprem en una sentència de data 20 de setembre de 2016 (sentència número 551/2016. Ponent senyor Sales Carceller).

Segons l’alt tribunal, a la vista dels informes tècnics emesos i que es troben en la causa, de cap manera es pot entendre que la represa d’una mínima relació entre àvia i néts -dues hores al mes en el punt de trobada- pugui estimar perjudicial per els menors, sinó més aviat el contrari. I això sense perjudici del necessari control sobre l’evolució de la nova situació creada.

Compartir la notícia