Custòdia compartida: el temps pel qual s’atribueix a un cònjuge l’ús de l’habitatge propietat de l’altre, s’ha de sotmetre al principi de proporcionalitat.

custodia-compartida

En els casos de custòdia compartida en els quals l’habitatge familiar és privativa d’un dels cònjuges, l’atribució del seu ús a l’altre cònjuge està sotmès al principi de proporcionalitat, atès que l’art. 96.3 del CC, exigeix ​​que aquest termini sigui prudencial. Així ho ha establert la Sala Civil del Tribunal Suprem, en una sentència de

Continuar llegint »